FAQ Begeleiding

De lengte en moeilijkheidsgraad van de fietstocht worden bepaald volgens de groep waar je voor kiest.

Wij voorzien 3 groepen:

  • Groep 1 fietst gemiddeld 22-25 km/u en rijdt tochten van +/- 60 à 80 km/dag.
  • Groep 2 fietst gemiddeld 25-28 km/u en rijdt tochten van +/- 90 à 110 km/dag.
  • Groep 3 fietst tochten gemiddeld 27-30 km/u en rijdt tochten van +/- 110 tot 140 km/dag.

De vermelde gemiddelde snelheden zijn indicatief. Alle begeleide fietstochten worden in de mate van het mogelijke aangepast in functie van de specifieke noden van de begeleide groep.

Iedere week worden de groepen samengesteld op basis van het niveau van de deelnemers. Naargelang het aantal deelnemers worden bepaalde groepen al dan niet samengevoegd. In normale omstandigheden bestaan groepen uit +/- 10 à 20  fietsers.

In Mojacar vertrekken alle begeleide fietstochten aan het hotel.

In Calpe vertrekken alle begeleide fietstochten aan de “Service Course by Baguet Bicycle Center”, gelegen op +/- 500 m van de hotels.

Het startuur van elke begeleide groep wordt op de briefing bij de start van de fietsvakantie meegedeeld en wordt dagelijks na de gereden rit door de begeleider bevestigd voor de rit van ‘s anderendaags. Meestal is dit om 9u30 of 10u00.

Daar de wegen in Spanje bij regenweer gevaarlijk glad kunnen zijn is het mogelijk dat de routes worden gewijzigd of naar een later tijdstip worden verschoven.  Indien gewenst kan men indoor trainen in de fitness van het hotel.

Kan er op het voorziene tijdstip niet vertrokken worden dan wordt een volgend mogelijk vertrekuur vastgelegd op 11u. Kan dan nog niet vertrokken worden volgt er een laatste poging om 13u. In geval de wegen dan nog nat liggen en/of de weersvoorspellingen verder regen aangeven wordt de rit volledig geannuleerd. Indien mogelijk wordt deze dan op de rustdag gereden.

In geval er slecht weer voorspeld zou worden voor de dagen na de rustdag kan er door Baguet Bicycle Center beslist worden om één van deze ritten te rijden op de rustdag.

Het Bicycle Center voorziet geen volgwagen. Wij bieden evenwel de service aan, dat je bij ernstige technische en/of andere problemen contact kan opnemen met een specifiek nummer. Wij zorgen ervoor dat je in dergelijke situatie zo snel mogelijk wordt geholpen en dat je indien nodig wordt opgehaald, ongeacht de plaats waar je je op het parcours bevind.

Ja, tijdens de begeleide fietstochten zijn er één of twee bevoorrading(en) voorzien. Een assistentiewagen van Baguet Bicycle Center zal op een afgesproken punt op het parcours plaatsnemen, waar de deelnemers een korte stop kunnen inlassen om zichzelf te bevoorraden. De assistentiewagen vertrekt vanuit de startplaats, zo heeft men tevens de mogelijkheid om een klein zakje met eigen spullen mee te geven. Het is ook mogelijk om tijdens de bevoorradingsstop gratis isotonic of water bij te vullen.

Voor de C-groep is er steeds één bevoorrading, voor de A-groep zijn er steeds twee; voor de B-groep is het aantal bevoorradingen afhankelijk van de afstand van de rit.

In geval een groep uit minder dan 6 deelnemers bestaat kan een bevoorradingsstop vervangen worden door een stop in een locale bar of supermarkt.

Absoluut, een fietshelm is verplicht in Spanje. Deelnemers zonder helm worden niet toegelaten mee te fietsen in de begeleide groepen . Elke deelne(e)m(st)er brengt zijn/haar eigen helm mee. Wij raden alle fietsers van de individuele fietstochten, voor hun eigen veiligheid, om ook tijdens hun persoonlijke fietstochten een fietshelm te dragen.

Tijdens de begeleide weken doen we steeds beroep op ervaren fietsers die het tempo bepalen in de desbetreffende groep. Bovenop elke helling/col wordt er steeds gewacht tot iedereen samen is. Elke deelnemer fietst op eigen risico. Baguet Bicycle Center en/of zijn begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en fysieke letsels van de deelnemers tijdens of buiten de fietstochten.

Neen, je bent vrij om van groep te veranderen. Je meldt dit gewoon bij de start van de rit aan de begeleider van de betrokken groepen.

Tijdens de begeleide weken ben je vrij om op individuele basis een fietstocht te maken. Gelieve dit te melden aan de begeleider van de groep. Voor individuele ritten is er echter geen bevoorrading voorzien.

Elke klant kan zijn reis op maat samenstellen in ons online boekingssysteem: voor een fietsvakantie kan je desgevallend jouw vluchten/transfers zelf boeken. De andere onderdelen van de fietsvakantie kan je echter niet verder ontkoppelen : dit betreft o.a. het verblijf in het hotel, de huurfiets, begeleiding, bevoorradingen en was-service van de fietskledij.

Deelnemen aan begeleide ritten, zonder fietspakket te hebben gereserveerd, is bijgevolg niet mogelijk. Dit ook niet tegen betaling.

Op het moment dat er iemand lek rijdt in de groep, stopt de hele groep en zal de begeleider je helpen om de binnenband te vervangen. Aan elke fiets is een zadeltasje bevestigd met daarin een reserveband en een CO2-patroon.

Bij aankomst aan het fietsatelier vraag je aan de mechanieker een nieuwe reserveband en een nieuwe CO2-patroon zodat je ’s anderendaags weer met een gerust hart kan vertrekken.

Wij bezorgen vooraf geen gpx-files aan de klanten. Door omstandigheden (bvb wegenwerken) moeten de begeleiders soms afwijken van de vooraf uitgestippelde routes.Dit leidt dan tot vragen en soms gevaarlijke situaties bij deelnemers die over de gpx beschikken. Op basis van die ervaring zijn we gestopt om gpx-files beschikbaar te stellen. Vermits het motto is “samen uit, samen thuis” zijn gpx-files ook niet nodig. Elke rit wordt ook in de briefing vooraf toegelicht en besproken. In Calpe en Mojacar is eveneens een map beschikbaar waarin alle parcoursen en profielen beschreven staan.

Normaal gezien wordt er geen extra stop op een terrasje gedaan. Reden hiervoor is dat er sommige deelnemers een niet-fietsende partner hebben en graag tijdig terug zijn. Indien echter in de groep besloten wordt om een extra stop in te lassen, zal de begeleider met veel plezier op dat verzoek ingaan.