Baguet Velo Events BVBA
Privacyverklaring
Laatste aanpassingen : oktober 2019

Deze verklaring vervangt alle vorige versies.
Deze Verklaring te allen tijde aangepast worden.
Gelieve regelmatig te controleren of er aanpassingen zijn.

Baguet Bicycle Center bezorgt zijn klanten onvergetelijke momenten op en naast de fiets. Maar even zeer dragen wij zorg voor de persoonsgegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we persoonsgegevens gebruiken om je een effectievere en efficiëntere gebruikerservaring te bieden die speciaal op jou is afgestemd.

Baguet Bicycle Center is een geregistreerd merk van Baguet Velo Events BVA.

Baguet Velo Events BVBA, binnen deze policy naar gerefereerd als BVE, met maatschappelijke zetel te Hagelkouter 6 te 9521 Sint-Lievens-Houtem is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze van jou hebben. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de voorschriften van de Belgische privacywetgeving en de AVG dd. 27/04/2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend onder de naam GDPR).

De verwerkingsverantwoordelijke is BVE (in deze Verklaring “wij”, “we”, of “ons”).

We streven ernaar je persoonsgegevens te allen tijde zorgvuldig te verzamelen, gebruiken en beschermen. Je privacy is belangrijk voor ons, dus neem de tijd om onze Privacyverklaring goed door te nemen.

Indien je vragen hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kan je ons contacteren per email:info@fietsstages-baguet.be

Inhoud van deze verklaring

 1. Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
 2. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
 3. Gebruik van persoonsgegevens
 4. Bewaren van persoonsgegevens
 5. Beschermen van persoonsgegevens
 6. Delen van persoonsgegevens
 7. Toegang tot en bijwerken van jouw persoonsgegevens en klachten
 8. Bewaren van cookies en gelijkaardige technologieën
 9. Links naar andere websites
 10. Functies voor sociale media
1.    Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens enkel als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

We hebben jouw toestemming

 • Bij het aanmaken van een nieuw klantenprofiel geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Het is noodzakelijk jouw gegevens te verwerken in het kader van een boeking of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat we een contract met je aangaan

 • We moeten je persoonsgegevens verwerken om je profiel of boeking te kunnen beheren, om de gewenste diensten te kunnen leveren en om je te kunnen helpen met eventuele bestellingen.

We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Wanneer je naar het buitenland reist, zijn we soms verplicht (omdat de overheidsinstanties op de plaats van vertrek en/of aankomst dit vereisen) jouw persoonsgegevens vrij te geven en te verwerken in het kader van grenscontrole, immigratie, veiligheid en terreurbestrijding, of voor eender welk ander doeleinde dat toepasselijk wordt geacht.

Ter bescherming van jouw essentiële belangen of die van iemand anders

 • Je verzekeringsmaatschappij, hun agenten en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en bijzondere categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen indien wij/zij namens jou of in het belang van andere klanten of in een noodgeval moeten optreden.

Het is van algemeen belang of we hebben een officiële machtiging om jouw gegevens te verwerken

 • We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en in het kader van verzekering en medische zorg.
 • De verwerking van jouw gegevens is in ons legitieme belang of in dat van derden en deze belangen zijn niet ondergeschikt aan jouw belangen of rechten.

Om jouw gebruikerservaring te personaliseren

 • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om een beter inzicht te krijgen in jouw interesses en te voorspellen welke andere diensten en informatie je misschien interesseren. Zo kunnen we onze communicatie op je afstemmen zodat je informatie ontvangt die voor jou relevant en interessant is.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden

 • Als we bijzondere categorieën persoonsgegevens moeten verwerken, zoals medische gegevens, zullen we dit enkel doen als er aan een of meerdere aanvullende voorwaarden voldaan wordt. Als we bijvoorbeeld jouw expliciete goedkeuring hebben; als de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van jouw essentiële belangen of die van iemand anders en jij lichamelijk of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven; als de verwerking noodzakelijk is om juridische vorderingen neer te leggen, uit te oefenen of te verdedigen; of als de verwerking noodzakelijk is om redenen van aanzienlijk algemeen belang.
2.    Doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Om de gewenste diensten te leveren

We moeten je persoonsgegevens verwerken om je profiel of boeking te kunnen beheren, om de gewenste diensten te kunnen leveren en om je te kunnen helpen met eventuele boekingen.

Om onze diensten en dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren en te verbeteren

We gebruiken persoonsgegevens om onze diensten, websites, klantenprogramma’s en andere diensten te kunnen beheren en verbeteren. We gaan na hoe onze diensten gebruikt worden om je persoonsgegevens beter te kunnen beschermen en om fraude, andere misdrijven en verkeerd gebruik van onze diensten te detecteren en te voorkomen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je onze diensten veilig kan gebruiken.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en in het kader van verzekering en medische zorg.

We gebruiken persoonsgegevens voor marktonderzoek en interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en om ons aanbod van diensten en de manier waarop we met je communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Om de gebruikservaring te personaliseren 

We willen ervoor zorgen dat de marketingberichten over onze diensten en die van onze leveranciers en partners, bij jouw interesses aansluiten. Daarom kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om een beter inzicht te krijgen in jouw interesses en te voorspellen welke andere diensten en informatie je het meest interesseren. Zo kunnen we onze communicatie op je afstemmen zodat je informatie ontvangt die voor jou relevant en interessant is. Op basis van jouw surfgedrag en aankopen kunnen we gepersonaliseerde aanbiedingen sturen en diensten verstrekken.

We kunnen bovendien je reacties meten op marketingberichten over onze diensten, waardoor we je diensten kunnen aanbieden die beter aansluiten bij jouw behoeften als klant.

Als je geen gepersonaliseerde informatie van ons wil ontvangen, kan je je voorkeuren te allen tijde online, telefonisch of schriftelijk (bv. via e-mail) aanpassen. We zullen onze gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen.

Om te communiceren

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn, maken we gebruik van persoonsgegevens om zaken te verduidelijken of je te helpen als je ons contacteert via e-mail of sociale media, per post of telefonisch.

We moeten je persoonsgegevens verwerken om de promoties te kunnen beheren. Dat geldt ook voor de promoties die we in samenwerking met onze leveranciers en partners organiseren. We hebben deze gegevens nodig als je bijvoorbeeld een prijs wint.

We kunnen je uitnodigen om deel te nemen aan klantenonderzoeken, vragenlijsten en andere marktonderzoeksactiviteiten die worden uitgevoerd door onszelf of andere organisaties die we daarvoor inschakelen.

Om een beter inzicht te krijgen in onze klanten en een efficiëntere dienstverlening aan te bieden, kunnen we de persoonsgegevens die we bijhouden wanneer je aankopen doet via onze website combineren met de persoonsgegevens die we opslaan bij het bezoeken van onze website.

We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden.

3.    Gebruik van persoonsgegevens

Bij het registreren als gebruiker en voor één van onze diensten, bezorg je ons de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens, waaronder je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 • inloggegevens, zoals je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je gekozen hebt.

Gegevens die wij verzamelen bij consultatie van onze website:

 • Je voorkeuren inzake fietsvakanties
 • Informatie over je surfgedrag op onze website
 • Informatie over je klikgedrag
 • Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.
 • Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten

Gegevens die wij verzamelen als je ons contacteert

 • Persoonsgegevens die je verstrekt zoals je naam, gebruikersnaam en contactgegevens.
 • De gegevens van e-mails en andere digitale berichten die wij uitwisselen.

Gegevens die wij verzamelen bij online boekingen

 • Passagiersinformatie, paspoortgegevens en mogelijks gegevens van andere identiteitsdocumenten
 • Gegevens voor de mogelijke verzekeringen
 • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen, bijvoorbeeld in verband met dieet, religie of beperking.
 • Informatie over je aankopen, zoals wat je gekocht hebt, wanneer en waar je het gekocht hebt, hoe je ervoor betaald hebt en kredietkaart- en andere betaalgegevens.

Gegevens over andere personen die je aanlevert in geval van offertes en boekingen

 • We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan.
 • Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.
4.    Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verrichten van de diensten die worden opgesomd in deze Privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Na afloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren.

5.    Beschermen van persoonsgegevens

We weten hoe belangrijk het is om jouw persoonsgegevens te beheren en te beschermen. We treffen dan ook passende veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, ongeoorloofde toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.

De veiligheid van jouw gegevens hangt ook van jou af. Als je bijvoorbeeld een wachtwoord gekozen hebt om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet jij ervoor zorgen dat het vertrouwelijk blijft.

De persoonsgegevens die we van jou bijhouden, kunnen doorgegeven worden aan of opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Je persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt door organisaties die buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werken. We treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en dat ze overeenkomstig deze Verklaring gebruikt worden. Voorbeelden van deze beschermende maatregelen zijn contractuele clausules, zoals de modelclausules goedgekeurd door de Europese Commissie, en passende beveiligingsmaatregelen.

6.    Delen van persoonsgegevens

Delen van persoongegevens met leveranciers en partners 

Om de door jou gewenste diensten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en transportmaatschappijen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren. Deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld met onze IT-diensten, het verwerken van betalingen en het leveren van diensten.

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens te delen met het oog op de vaststelling, uitoefening en verdediging van onze wettelijke rechten, bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan en het kredietrisico te beperken.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons en jou hun diensten te kunnen aanbieden.

Delen van persoonsgegevens met regelgevende instanties 

Wanneer je naar het buitenland reist, zijn we soms verplicht (omdat de overheidsinstanties op de plaats van vertrek en/of aankomst dit vereisen) jouw persoonsgegevens vrij te geven en te verwerken in het kader van grenscontrole, immigratie, veiligheid en terreurbestrijding, of voor eender welk ander doeleinde dat toepasselijk wordt geacht.

We kunnen bovendien de minimaal vereiste persoonsgegevens met andere openbare instanties delen als dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

7.    Toegang tot en bijwerken van jouw persoonsgegevens en klachten

We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van jou hebben correct en up-to-date zijn. Gelieve het ons te laten weten als de gegevens die we van jou hebben onjuist zijn.

Je kan ons tevens vragen je persoonsgegevens te corrigeren of wissen of ze over te dragen aan een andere organisatie, indien technisch haalbaar, en je kan je verzetten tegen de verwerking ervan. We zullen jouw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we deze informatie dienen te bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden.

Je hebt te allen tijde het recht om een afschrift op te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben, al kan je de persoonsgegevens die verbonden zijn aan jouw account of boeking zelf online bekijken.

Je kan ons schriftelijk een afschrift vragen van de andere persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Gelieve ons in dit geval alle informatie te geven die we nodig hebben om jouw persoonsgegevens te identificeren en lokaliseren. Waar we je toegang kunnen verlenen tot je gegevens, zullen we dit kosteloos doen. Als je bijkomende afschriften opvraagt, vragen we een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten.

Je kan ook contact met ons opnemen als je een klacht hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. We zullen er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als je niet tevreden bent met onze reactie, kan je een klacht indienen bij de nationale dienst voor gegevensbescherming (www.privacycommission.be).

Gelieve je schriftelijke vraag of klacht te richten aan info@fietstages-baguet.be.

We kunnen je bijkomende informatie vragen om jouw identiteit te verifiëren vooraleer we je verzoek of klacht behandelen. Als je contact met ons opneemt in naam van iemand anders, kunnen we je tevens om extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat je bevoegd bent om zo’n verzoek of klacht in te dienen.

8.    Bewaren van cookies en gelijkaardige technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de website bewaart om allerlei gegevens te verzamelen en op te slaan op jouw desktopcomputer, laptop of mobiel apparaat.

Cookies helpen belangrijke functies en mogelijkheden aan te bieden op de website : we gebruiken deze om jouw gebruikerservaring te optimaliseren.

Je vindt alle informatie hieromtrent terug in de afzonderlijke Cookie-verklaring.

9.    Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere organisaties met eigen privacyverklaringen. Gelieve de voorwaarden en privacyverklaring altijd zorgvuldig door te nemen vooraleer je persoonsgegevens verstrekt op websites van andere organisaties. BVE is immers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de websites van andere organisaties.

10.          Functies voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram, die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]