Baguet Velo Events BVBA
Website – Gebruiksvoorwaarden
Laatste aanpassingen : juli 2023

  1. Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Baguet Velo Events BVBA., met maatschappelijke zetel te Hagelkouter 6, 9521 Sint-Lievens-Houtem, België – hierna verder genoemd BVE.

Door het bezoeken en/of gebruiken van informatie op gelijk welke pagina of een deel van deze website, verklaart de bezoeker en/of gebruiker (hierna ‘gebruiker’) zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

  1. Bescherming van intellectuele rechten

Alle op de website aanwezige informatie is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van of in licentie gegeven aan BVE.

Gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BVE is het verboden enige materialen van deze website te reproduceren, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden.

Op de website worden links naar websites van derden voorzien. BVE is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van deze websites. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid na te lezen.

  1. Verantwoordelijkheid van gebruikers

Elke gebruiker verklaart de website enkel te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Gebruikers mogen de website niet gebruiken om toegang te verkrijgen tot persoonlijke data, informatie of boekingsgegevens van andere gebruikers en klanten. Elke gebruiker verklaart BVE te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden ten gevolge van het onjuiste gebruik van deze website.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen die rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

  1. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

BVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden van deze website geregeld te raadplegen.