FAQ Ritten

In Mojacar vertrekken alle begeleide fietstochten aan het hotel.

In Calpe vertrekken alle begeleide fietstochten aan de “Service Course by Baguet Bicycle Center”, gelegen op +/- 500 m van de hotels.

Het startuur van elke begeleide groep wordt op de briefing bij de start van de fietsvakantie meegedeeld en wordt dagelijks na de gereden rit door de begeleider bevestigd voor de rit van ‘s anderendaags. Meestal is dit om 9u30 of 10u00.

Daar de wegen in Spanje bij regenweer gevaarlijk glad kunnen zijn is het mogelijk dat de routes worden gewijzigd of naar een later tijdstip worden verschoven.  Indien gewenst kan men indoor trainen in de fitness van het hotel.

Kan er op het voorziene tijdstip niet vertrokken worden dan wordt een volgend mogelijk vertrekuur vastgelegd op 11u. Kan dan nog niet vertrokken worden volgt er een laatste poging om 13u. In geval de wegen dan nog nat liggen en/of de weersvoorspellingen verder regen aangeven wordt de rit volledig geannuleerd. Indien mogelijk wordt deze dan op de rustdag gereden.

In geval er slecht weer voorspeld zou worden voor de dagen na de rustdag kan er door Baguet Bicycle Center beslist worden om één van deze ritten te rijden op de rustdag.

Het Bicycle Center voorziet geen volgwagen. Wij bieden evenwel de service aan, dat je bij ernstige technische en/of andere problemen contact kan opnemen met een specifiek nummer. Wij zorgen ervoor dat je in dergelijke situatie zo snel mogelijk wordt geholpen en dat je indien nodig wordt opgehaald, ongeacht de plaats waar je je op het parcours bevind.

Ja, tijdens de begeleide fietstochten zijn er één of twee bevoorrading(en) voorzien. Een assistentiewagen van Baguet Bicycle Center zal op een afgesproken punt op het parcours plaatsnemen, waar de deelnemers een korte stop kunnen inlassen om zichzelf te bevoorraden. De assistentiewagen vertrekt vanuit de startplaats, zo heeft men tevens de mogelijkheid om een klein zakje met eigen spullen mee te geven. Het is ook mogelijk om tijdens de bevoorradingsstop gratis isotonic of water bij te vullen.

Voor de C-groep is er steeds één bevoorrading, voor de A-groep zijn er steeds twee; voor de B-groep is het aantal bevoorradingen afhankelijk van de afstand van de rit.

In geval een groep uit minder dan 6 deelnemers bestaat kan een bevoorradingsstop vervangen worden door een stop in een locale bar of supermarkt.

Absoluut, een fietshelm is verplicht in Spanje. Deelnemers zonder helm worden niet toegelaten mee te fietsen in de begeleide groepen . Elke deelne(e)m(st)er brengt zijn/haar eigen helm mee. Wij raden alle fietsers van de individuele fietstochten, voor hun eigen veiligheid, om ook tijdens hun persoonlijke fietstochten een fietshelm te dragen.

Het is absoluut geen verplichting om elke dag mee te fietsen. Indien je een dag wenst over te slaan of met een andere groep wenst mee te fietsen, informeer je even de begeleider de dag voordien (of de ochtend voor de start).

Je beschikt vrij over je fiets. Ook op de rustdag. Dus kan je naar hartelust gaan fietsen. Er is evenwel geen begeleiding noch bevoorrading tijdens de rustdag voorzien.

Wij proberen, in de mate van het mogelijke, de bevoorradingen te organiseren nabij een café zodat toiletten beschikbaar zijn. Dit lukt evenwel niet altijd. Maar mocht de nood te hoog zijn, dan stoppen we met alle plezier bij een café.

Wij bezorgen vooraf geen gpx-files aan de klanten. Door omstandigheden (bvb wegenwerken) moeten de begeleiders soms afwijken van de vooraf uitgestippelde routes.Dit leidt dan tot vragen en soms gevaarlijke situaties bij deelnemers die over de gpx beschikken. Op basis van die ervaring zijn we gestopt om gpx-files beschikbaar te stellen. Vermits het motto is “samen uit, samen thuis” zijn gpx-files ook niet nodig. Elke rit wordt ook in de briefing vooraf toegelicht en besproken. In Calpe en Mojacar is eveneens een map beschikbaar waarin alle parcoursen en profielen beschreven staan.