Fietsregels in Spanje : een goed geïnformeerd fietser is er twee waard … – 27 januari 2023

Aan de start van het voorjaar en met aankomst van vele fietsfanaten in Calpe en Mojacar in het vooruitzicht, herinneren we jullie graag nog even enkele regels waaraan de fietser zich in Spanje (wettelijk) moet houden.

Goed om weten
 • Heb steeds je identiteitskaart en je Europese Ziekteverzekeringskaart (= onontbeerlijk in Spanje ingeval van ongeval of ziekte – aan te vragen bij je mutualiteit) op zak
 • Als fietsers in een groep op een rotonde rijden hebben ze voorrang, allemaal dus van de eerste tot de laatste fietser. Dat geldt ook voor andere kruispunten, wanneer de eerste van de fietsers al op het kruispunt fietst.

En zeker ook niet te vergeten

‘Small’ Boete 100€
 • Fietsers moeten binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de rechterkant fietsen. In groepsverband mag met twee naast elkaar gefietst worden om de zichtbaarheid te vergroten.
 • Doe je dat met meer dan 2 fietsers naast elkaar dan is de boete 100 euro … per fietser.
‘Large’ Boete 150-500€
 • Fietsers moeten altijd signalen en stoplichten respecteren, net zoals al het andere wegverkeer. Rij je door een rood stoplicht dan is de boete tussen de 150 en 500 euro.

‘Medium’ Boete 200€
 • Tijdens het fietsen maak je geen gebruik van de mobiele telefoon, hoofdtelefoons of luidsprekers.
 • Als er een fietspad is, is het veiliger (maar niet verplicht) om daar gebruik van te maken.
 • Als je in het donker fietst, in tunnels of onder een weg door moet je wit licht voor en achter rood licht hebben. Iets wat dus verplicht is maar wat in de praktijk helaas weinig gebeurt.
 • Fietsers moeten voetgangers voorrang verlenen als dat aangegeven is zoals bij zebrapaden.
 • Als fietser geniet je voorrang op gemotoriseerd verkeer als de fietsers op fietspaden of de daarvoor bestemde weghelften fietsen. In andere gevallen gelden de normale verkeersregels.
 • Alle fietsers moeten voordat ze beginnen met fietsen rekening houden met ander wegverkeer om geen gevaarlijke situaties te veroorzaken.
 • Fietsers moeten veranderingen in richting aangeven door armbewegingen, ga je naar rechts of links, dan steek je je arm uit.
 • Tevens moeten ze wanneer ze gebruikmaken van een zebrapad om over te steken lopen en niet fietsen.
 • Buiten de bebouwde kom is het dragen van een fietshelm verplicht behalve als dat vanwege medische redenen niet kan, bij lange beklimmingen en bij buitengewone hitte.
 • Fietsers moeten op een grote weg gebruikmaken van de zijstrook aan de rechterkant wanneer aanwezig.